Gimnazjum nr 1 im. A. Einsteina w Puszczykowie

Samorząd

Skład samorządu szkolnego na rok szkolny 2016/17:

» Przewodniczący – Jakub Mazurek (kl.3b)
» Zastępca przewodniczącego – Natalia Śliwińska (kl.3a)
» Kronikarz – TBA
» Sekretarz – TBA
» Koordynator ds. bezpieczeństwa i porządku – TBA
» Inicjator imprez artystycznych – TBA
» Negocjatorzy ds. uczniów – TBA»