Gimnazjum nr 1 im. A. Einsteina w Puszczykowie

Historia szkoły

Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie istnieje od dnia 1 września 1999 roku na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8 marca 1999 roku.

Tą samą uchwałą Rada zatwierdziła statut Gimnazjum nr 1, a wykonanie uchwały powierzyła Zarządowi Miasta i Dyrektorowi gimnazjum.Pierwszym dyrektorem szkoły została mianowana pani mgr Danuta Jaworska.

W roku szkolnym 1999/2000 uczęszczały do gimnazjum tylko dwie klasy pierwsze. Liczba uczniów wynosiła 59, w tym 29 gimnazjalistów. Zatrudnionych było 12 pracowników pedagogicznych (oprócz dyrektora). Działały koła zainteresowań – Koło Miłośników Teatru i Koło Nauk Przyrodniczych, odbywały się zajęcia dodatkowe z języka francuskiego i zajęcia rekreacyjno-sportowe.

W następnym roku szkolnym 2000/2001 istniały już 4 oddziały klasowe, a łączna liczba uczniów wynosiła 118, w tym 60 chłopców. Liczba zatrudnionych nauczycieli nie zmieniła się w porównaniu do roku poprzedniego. Nadal działały te same koła zainteresowań i prowadzono zajęcia dodatkowe. Rozpoczął działalność chór szkolny.

Od roku szkolnego 2001/2002 gimnazjum funkcjonuje w pełnym wymiarze (klasy I – III).

Nowym dyrektorem szkoły został wybrany w drodze konkursu pan mgr Tomasz Żak. Zwiększyła się liczba zatrudnionych nauczycieli – do 16 – oraz liczba uczniów – do 183. Obok dotychczasowych zajęć dodatkowych zaczęło działać Kółko Dziennikarskie i Plastyczne.

Wkrótce, drogą konkursu, uczniowie wybrali logo szkoły, a od 2004 roku mamy także swojego patrona, którym został Albert Einstein.

W roku szkolnym 2014/15 do użytku gimnazjum został oddany wyremontowany budynek tzw. „starej szkoły” i tym samym siedziby Gimnazjum nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 zostały oddzielone.

Obiekt został wybudowany w latach 1937 – 1939 i pełnił funkcję Szkoły Powszechnej wyłącznie dla młodzieży niemieckiej.
W 1945 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Publicznej Szkoły Powszechnej w wolnym Puszczykowie.
Pod koniec maja 1989 roku oddano do użytku salę gimnastyczną i cztery sale lekcyjne.

Pierwszego września 1997 roku budynek przestał pełnić rolę placówki oświatowej i przekształcono go w Bibliotekę Miejską oraz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie.

Po 17 latach gmach ponownie stał się siedzibą szkoły – Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie.